Loon weergeven in stappen projectresourcewizard.

In de projectresourcewizard zie je nu direct in de stappen voor functie, loonschaal en loontrede een overzicht van lonen, inclusief bandbreedtes en leeftijdsafhankelijkheid. C13281 | Nov 2023

Kolom 'Loon' toegevoegd
In de projectresourcewizard is een kolom 'Loon' toegevoegd aan de stappen voor functie, loonschaal en loontrede. In geval verschillende lonen van toepassing zijn, dan wordt de bandbreedte van de lonen getoond. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de resource en bulk, indien van toepassing.

Zodoende is het niet meer nodig om naar de samenvatting (laatste stap) te navigeren, om het bijbehorende loon te controleren (en daarmee of de juiste loonschaal of -trede gekozen is).


🔗 Hier vind je alle features uit de November Release 2023.