Leg nu ook tijd gefaseerde referenties vast op de plaatsing

Referenties op een plaatsing kun je nu net als in een project- als tijd gefaseerde referenties vastleggen. Je hoeft geen extra plaatsingsdetail meer aan te maken om dit te kunnen doen. MSR-902 | mei 2024

Voor wie is deze feature bedoeld?
Voor klanten die gebruikmaken van MSR in combinatie met MSF met een OData interface. 

Voordelen voor jou als gebruiker
  • Je kan eenvoudig een tijd gefaseerde referentie op de plaatsing vastleggen.
  • Je hoeft geen extra plaatsingsdetail meer aan te maken met alle bijbehorende rompslomp.
 
Uitleg van deze nieuwe feature
Een referentie op een plaatsing werd tot nu toe in een plaatsingsdetail aangemaakt. Voor een volgende referentie op de plaatsing moest je een nieuw plaatsingsdetail aanmaken. Deze werkwijze was omslachtig en foutgevoelig. Daarom is het nu mogelijk om een referentie direct op de plaatsing aan te maken als gerelateerd object. Zo kun je tijd gefaseerde referenties maken. Dit principe gebruikten we al voor projectreferenties.
Om een referentie aan te maken ga je naar de plaatsing en dan naar de gerelateerde lijst 'Plaatsingreferenties'. In de referentie vul je onder andere de kandidaat en de plaatsing.
  • Validatie
Je kunt per plaatsing slechts 1 referentie maken met een bepaalde startdatum. Het is echter wel mogelijk dat een plaatsingsreferentie dezelfde startdatum heeft als een projectreferentie.
  • Synchronisatie met MSF
Een plaatsingsreferentie wordt -net als een projectreferentie- gesynchroniseerd naar de MSF tabel MYS Project Reference (11095890). Hierbij wordt het MSR-plaatsingsveld 'nav_line_no__c' gekoppeld aan het MSF veld 'Line No.'.
  • Conversie van bestaande referenties in Plaatsingsdetails (alleen bij OData synchronisatie)
Met een eenmalig script beschikbaar in de Mysolution Release Updates kunnen de bestaande referenties op plaatsingsdetailniveau worden omgezet naar de nieuwe gerelateerde lijst Plaatsingsreferenties. Dit is alleen mogelijk als je gebruik maakt van de OData synchronisatiemethode ('Gebruik OData' is aangevinkt in de aangepaste instellingen, MSF settings). Bij het omzetten wordt -in geval van meerdere referenties op dezelfde plaatsing- automatisch een einddatum aan een referentie toegekend op basis van de startdatum van de opvolgende referentie. 
 
Set-up
In het object Plaatsing voeg je Plaatsingsreferenties toe als gerelateerde lijst. Daarnaast wijs je de benodigde veldmachtigingen toe in het object 'Referenties' (voorheen 'Projectreferenties'. Het eenmalige script om bestaande plaatsingsreferenties om te zetten kan door de systeembeheerder worden uitgevoerd. 

 

Feature Implementatie Tijd (FIT)
  • Snelle implementatie (1-3 uur): Eenvoudige, snel te implementeren feature.