Kostprijstoeslag gebaseerd op auto, bedrijfsmiddel en loongegeven

Een autotoewijziging, bedrijfsmiddeluitgifte en loongegeven zijn toegevoegd aan kostprijscategorie. Per categorie is het vervolgens mogelijk om tijdsgebonden een kostprijstoeslag in de vorm van een vast bedrag te definiëren. C13824 | Mei 2024

Relevantie voor gebruikers 

Gebruikers die werken met vaste toeslagen voor resources zoals een auto, bedrijfsmiddel of vast loongegeven die de kostprijs verhogen.

Voordelen voor jou als gebruiker
Eenvoudigere vastlegging van kostprijsbepaling voor kandidaten met (of zonder) autotoewijzing, bedrijfsmiddel of loongegeven.


Uitleg van deze nieuwe feature

Met dit bouwpunt wordt het mogelijk om een kostprijsverhogende toeslag toe te voegen aan de berekende kostprijs op basis van de kostprijsfactor. Een autotoewijziging, bedrijfsmiddeluitgifte en loongegeven zijn toe te kennen aan een kostprijscategorie. Per kostprijscategorie is het vervolgens mogelijk om tijdsgebonden een kostprijstoeslag in de vorm van een vast bedrag (in euro) te definiëren. Deze toeslag is standaard gebaseerd op een 40-uurs contract (werkfactor 1,0). Als een resource bijvoorbeeld een 32-uurs contract heeft (werkfactor 0,8), wordt de toeslag vermenigvuldigd met de werkfactor.

Het nieuwe veld Kostprijscategorie is ook toegevoegd aan de synchronisatie met MSR, waardoor deze  gegevens ook daar beheerd kunnen worden. De functionaliteit kan worden ingeschakeld door in de tarieveninstellingen op het tabblad Kostprijs de instelling Bereken kostprijstoeslagen te activeren. Daarnaast is in de kostprijsfactoren ook een boolean Bereken kostprijstoeslag toegevoegd, waarmee kan worden aangegeven of de kostprijstoeslag moet worden berekend voor betreffende kostprijsfactor.

In de berekende werksoorten van de projectresource is een nieuwe kolom toegevoegd: Kostprijstoeslag. Hierin wordt het totaalbedrag aan kostprijstoeslag weergegeven (gedeeld door de werkfactor op het contract). Dit bedrag wordt vervolgens opgeteld bij het berekende kostprijsbedrag op basis van de kostprijsfactor.

Voorbeeld: basisuurloon van € 35,-, kostprijsfactor is 1,6 en kostprijstoeslag is €3,50. De kostprijs wordt dan berekend als € 59,50:

  • Kostprijs o.b.v. factor: uurloon van € 35,- * kostprijsfactor is 1,6 = € 56,-
  • Kostprijs incl. toeslag: € 56,- + kostprijstoeslag van €3,50 = kostprijs van € 59,50

Feature Implementatie Tijd (FIT)

Er is geen implementatie vereist. De tijd die nodig is om de kostprijstoeslag toe te voegen, varieert afhankelijk van het gebruik van de klant. 


🔗Hier vind je de belangrijkste features uit de Mei Release 2024