In bulk ophogen van loontabellen

In de loontabellen per ingangsdatum kun je nu niet alleen een loontabel verhogen met een percentage, maar ook met een vast bedrag per schaal/trede. C13282 | Nov 2023

In de loontabellen per ingangsdatum was het al mogelijk om een loontabel met een percentage te verhogen. Met deze feature is het mogelijk gemaakt om een loontabel ook met een waarde te verhogen (vast bedrag per schaal/trede). Hiertoe zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

  • De lintknop ‘Verhogen met percentage’ is hernoemd naar ‘Loontabel verhogen’
  • In de request page van het rapport kan de ‘Verhoging (waarde)’ of ‘Verhoging (percentage) worden opgegeven
  • Optioneel kan per loonschaal en/of loontrede de verhoging worden doorgevoerd
  • Het rapport kan voortaan ook een bestaande loontabel verhogen
  • Het is ook mogelijk om een testrun uit te voeren, om zo de verwachte wijzigingen in Excel te controleren, alvorens de daadwerkelijke verhoging door te voeren
  • In de Loontabel per ingangsdatum is een veld ‘Volledig verhoogd’ toegevoegd, zodat gemonitord kan worden of alle loontabelregels verhoogd zijn


🔗 Hier vind je alle features uit de November Release 2023.