HTML mergen naar Word / PDF via Azure Function

HTML merge naar Word/PDF vanaf nu via een Azure Function, waardoor de opmaak in documenten/portal is verbeterd. C13544 | Feb 2024

In de koppeling met Caoloon.com worden een samenvatting van de cao-tekst als HTML aangeleverd, inclusief opmaak met sommaties en tabellen. De opmaak van deze HTML tekst werd echter niet 1-op-1 getoond op de portal en in documenten. 

Op de portal (bij de urenregels) bleef de opmaak grotendeels intact, maar werden de sommeringstekens en tabelopmaak (raster) niet altijd getoond. Hier zijn verbeteringen in doorgevoerd (generiek voor HTML opmaak op de portal).

Bij het opnemen van de HTML tekst in een Word document ging de opmaak grotendeels verloren. Dit terwijl het wel gewenst kan zijn om de cao-tekst in het document op te nemen, bijvoorbeeld in de uitzendbevestiging o.b.v. documentrapport 11076136 van de projectresource.

Middels deze feature is een andere techniek m.b.t. HTML merge naar Word/PDF geadopteerd, namelijk via een Azure Function, waarmee de opmaak is verbeterd.

  • De HTML-omschrijving per cao wordt voortaan direct via deze Azure Function omgezet naar een PDF. Op de pagina is een knop 'Open PDF' toegevoegd, waarmee de in te voegen PDF kan worden gecontroleerd.
  • Op het documentsjabloon is een instelling toegevoegd om deze PDF o.b.v. de nieuwe manier van mergen te gebruiken voor projectresourcedocumenten: 'Merge PDF van cao omschrijving'. Bij het genereren van het document op de projectresource wordt vervolgens deze PDF aan het einde van het document toegevoegd. De node CAOHtmlDescription hoeft hierbij niet meer in de rapportlay-out geconfigureerd te worden.


🔗Hier vind je de belangrijkste features uit de Februari Release 2024