HTML Editor vervangen door Business Central RichText editor

Ontdek de verbeteringen in de teksteditor voor e-mailsjablonen en de nieuwe mogelijkheid om afbeeldingen toe te voegen aan e-mailhandtekeningen. C13547 | Mei 2024

Relevantie voor gebruikers 

Relevant voor alle gebruikers.

 

Voordelen voor jou als gebruiker
  • Eenvoudiger samenvoegvelden in e-mailsjablonen toevoegen.
  • Afbeelding medewerker in e-mailhandtekening mogelijk.


Uitleg van deze nieuwe feature

Mysolution maakte gebruik van een eigen teksteditor. Microsoft heeft echter in Business Central 23 een built-in rich text editor toegevoegd. Deze standaard BC teksteditor is nu in gebruik genomen in MSF. 

In de teksteditor bij e-mailsjablonen is een subtab toegevoegd die de te gebruiken samenvoegvelden toont. 

Daarnaast is het nu mogelijk om de afbeelding van de medewerker op te nemen in de e-mailhandtekening. Daarvoor moet in de samenvoegvelden veld 140 (Image) van de medewerker (tabel 13) zijn toegevoegd.


 

Feature Implementatie Tijd (FIT)

  • Geen implementatie/setup nodig 

 

Zie ook de Help:

E-mailhandtekening inrichten

Venster HTML editor


🔗Hier vind je de belangrijkste features uit de Mei Release 2024