Historisch jaarloon bepalen binnen SGI

Je kan nu een SGI definiëren, zodat het historisch jaarloon voor een resource niet opnieuw hoeft te worden vastgesteld, maar kan worden afgelezen van de bedrijfseenheid waar wel een historisch jaarloon van vorig jaar bekend is. C12385 | Feb 2024

Samenhangende Groep Inhoudingsplichtigen (SGI)

Bedrijven mogen bij de Belastingdienst laten registreren dat hun zelfstandige bedrijfsonderdelen een samenhangende groep inhoudingsplichtigen (SGI) vormen. Dit heeft als doel om de administratieve lasten te verminderen voor als werknemers wisselen tussen deze bedrijfsonderdelen. 


In MSF een SGI definiëren

In MSF kan nu een SGI worden gedefinieerd. Voordeel hiervan is dat men het historisch jaarloon voor een resource niet opnieuw hoeft vast te stellen, maar mag aflezen/gebruiken van de bedrijfseenheid waar wel een historisch jaarloon van vorig jaar bekend is. Uiteraard alleen als deze bedrijfseenheid binnen de SGI valt.

Historisch jaarloon

Op de bedrijfseenheid kan daartoe worden vastgelegd van welke SGI het deel uitmaakt. Als bij aanvang van een nieuw jaar de historische jaarlonen worden berekend, zal per resource ook de loonstaat (van het oude jaar) van andere bedrijfseenheden binnen de SGI worden uitgelezen. En als een resource gedurende het jaar naar een andere bedrijfseenheid binnen dezelfde SGI overstapt, dan zal de eerstvolgende loonberekening het historisch jaarloon overnemen als dat op een andere bedrijfseenheid binnen de SGI in het loongegeven HJL is vastgelegd.

 

Zie ook de Help:

Venster Samenhangende groep inhoudingsplichtigen


🔗Hier vind je de belangrijkste features uit de Februari Release 2024