Gebruik nu ook het vacature-Id in een schermflow vanuit Vacature > Zoek personen

Je kunt dan bijvoorbeeld zelf een Zoek personen actieknop maken die d.m.v. je schermflow de geselecteerde kandidaten aan de vacature koppelt. MSR-925 | mei 2024

Voor wie is deze feature bedoeld?
Deze feature is ontwikkeld voor iedereen die via stromen een actie wil doen vanuit de context van de vacature > Zoek personen.
 
Voordelen voor jou als gebruiker
  • Je kunt nu in een schermflow de Vacature-Id als invoervariabele gebruiken

Uitleg van deze nieuwe feature
Als je de stroom maakt, voeg je naast de verzamelingsvariabele voor ContactId ook recordId toe. Dit is een enkelvoudige variabele, beschikbaar voor invoer. Deze wordt automatisch gevuld met de Vacature-Id als de actie wordt opgestart vanuit een Zoek Personen actieknop. 
Let op, de knop kan ook zichtbaar zijn in het Zoek Personen scherm zelf. Hier is uiteraard geen vacature context beschikbaar. Zorg ervoor dat je dit afvangt in de flow.
 
Feature Implementatie Tijd (FIT)
  • Snelle implementatie (1-3 uur): Eenvoudige, snel te implementeren feature.