Extra velden in Persoon en Account t.b.v. MSF sync (OData)

We voegen in deze versie extra velden toe die in het 'MSR-MSF koppelingsbeheer' (MSR-836) opgenomen kunnen worden in de MSF synchronisatie. MSR-891 | mei 2024

Voor wie is deze feature bedoeld?
Voor klanten die gebruikmaken van MSR in combinatie met MSF op een Odata interface.
 
Voordelen voor jou als gebruiker
 • Je kan zelf ervoor kiezen om de nieuwe velden mee te nemen in de synchronisatie.
 • Gebruik nu de juiste correspondentienaam voor de kandidaat. 
 
Uitleg van deze nieuwe feature
We voegen extra velden toe in de objecten Persoon en Account. Het betreft de volgende velden.
 
Op het object Persoon:
 • Voorkeur naamgebruik | Keuzelijst met de volgende waarden:
  • Eigen naam
  • Naam partner
  • Eigen naam gevolgd door naam partner
  • Naam partner gevolgd door eigen naam
 • Voorvoegsels (partner) | Tekstveld
 • Achternaam (partner) | Tekstveld
 
We introduceren ook 2 nieuwe formulevelden. Hieronder wordt uitgelegd hoe deze werken:
 • Correspondentienaam
Het veld 'Correspondentienaam' is een formuleveld dat gebaseerd is op de geselecteerde waarde in de keuzelijst 'Voorkeur voor naamgebruik':
  • Wanneer 'Eigen naam' is geselecteerd, creëert de formule de volgorde op basis van de Voornaam, Voorvoegsel en Achternaam.
  • Wanneer 'Partnernaam' is geselecteerd, creëert de formule de volgorde Voornaam, Voorvoegsel partner en Achternaam partner.
  • Wanneer 'Eigen naam gevolgd door de naam van de partner' wordt gekozen, bevat de formule de Voornaam, Voorvoegsel, Achternaam, een koppelteken, Voorvoegsel van de partner en Achternaam van de partner. Bijvoorbeeld: Laura de Boer – van Gerritsen.
  • Wanneer 'Partnernaam gevolgd door eigen naam' is geselecteerd, bevat de formule de Voornaam, Voorvoegsel partner, Achternaam partner, een koppelteken, Voorvoegsel en Achternaam. Bijvoorbeeld: Laura van Gerritsen - de Boer.
 • Voorkeur achternaam en tussenvoegsel
Ook het veld 'Voorkeur. Achternaam en middelste' is een formuleveld gebaseerd op de geselecteerde waarde in de keuzelijst 'Voorkeur voor naamgebruik':
  • Wanneer 'Eigen Naam' gekozen is, wordt de volgorde Voorvoegsel en Achternaam.
  • Wanneer 'Partnernaam' is gekozen wordt de volgorde Voorvoegsel partner en Achternaam partner.
  • Wanneer 'Eigen naam gevolgd door Partnernaam' is gekozen, wordt de volgorde Voorvoegsel, Achternaam, een koppelteken, Voorvoegsel partner, Achternaam partner. Bijvoorbeeld: de Boer-van Gerritsen.
  • Wanneer 'Naam partner gevolgd door eigen naam' wordt gekozen, wordt de volgorde Voorvoegsel partner en Achternaam partner, een koppelteken, Voorvoegsel en Achternaam. Bijvoorbeeld: van Gerritsen - de Boer.
 
Op het object Account:
 • Regiocode | Keuzelijst
 • Telefoon (mobiel) | Tekstveld
 
Set-up
Het enige dat je hoeft te doen om van deze verbeteringen gebruik te maken is de velden toe te voegen aan de betreffende pagina lay-outs en de juiste gebruikersmachtigingen aan de nieuwe velden toe te wijzen.
Mocht je de velden willen meenemen in de synchronisatie, kan je deze toevoegen aan de synchronisatie. Zie hiervoor feature MSR-836.
 
Feature Implementatie Tijd
 • Zeer eenvoudige implementatie: Implementatie-tijd < 30 minuten


🔗Hier vind je de belangrijkste features uit de Mei Release 2024