E-mailviewer terug naar de standaard

Verzonden e-mails kunnen nu als interactie worden opgeslagen en worden bekeken via de standaard BC Email Viewer (pagina 12), dankzij het 'E-mailweergavebeleid van gebruiker' in Business Central. C13286 | Nov 2023

Interactie
Verzonden e-mails kunnen worden opgeslagen als interactie. Als vanuit de interactie een e-mail wordt geopend, dan werd deze geopend in een e-mailviewer van Mysolution. Dit is initieel zo gebouwd omdat het met de standaard Business Central e-mailviewer alleen mogelijk was om de eigen verzonden e-mails te bekijken.

BC Email Viewer
Ondertussen is door Business Central 'E-mailweergavebeleid van gebruiker' toegevoegd, waarmee gebruikers geautoriseerd kunnen worden om ook andere e-mails te mogen bekijken. Daarom wordt bij de verzonden e-mails als interactie voortaan ook de standaard BC Email Viewer (page 12) gebruikt. Hierbij is ook aanvullende functionaliteit beschikbaar is om bijvoorbeeld een verzonden e-mail opnieuw te versturen.

Let op: E-mailweergavebeleid van gebruiker moet ingericht worden om te zorgen dat gebruikers nog steeds alle verzonden e-mails kunnen bekijken vanuit de interacties.🔗 Hier vind je alle features uit de November Release 2023.