Dubbele interne accordering per werksoort

Uren kunnen nu zowel door de manager op de managersportal als door een backoffice-medewerker in BC worden goedgekeurd. C13657 | Mei 2024

Relevantie voor gebruikers 

Gebruikers die extra goedkeuring nodig hebben van zowel de manager op de portal als een backoffice-medewerker in BC.

Voordelen voor jou als gebruiker
Extra mogelijkheid tot accordering voor uren/declaraties.


Uitleg van deze nieuwe feature

Op de werksoortkaart is een nieuwe mogelijkheid toegevoegd genaamd Dubbele interne accordering. Hierbij wordt een uren- of declaratieregel pas gemarkeerd als 'Goedgekeurd' wanneer zowel de manager op de portal als een backoffice-medewerker in BC deze hebben goedgekeurd, waarbij de manager als eerste goedkeuring moet geven.

De werking hiervan lijkt op het bestaande type dubbele accordering 'Klant en interne accordering'. Door gebruik te maken van het veld 'Extra accordering benodigd' kun je filteren op regels die dubbele accordering vereisen. De status 'In afwachting van extra accordering' geeft aan dat een regel al is goedgekeurd door de manager en niet langer zichtbaar is op de managersportal.

Daarnaast is de instelling 'Opnieuw accorderen door klant overslaan' in de Afkeurredenen voor uren/declaratieregels hernoemd naar 'Eerste goedkeurder overslaan'. Hiermee kan nu per afkeur reden worden bepaald of de regel na afkeuring opnieuw ter goedkeuring langs de manager moet.

Feature Implementatie Tijd (FIT)

  • Snelle Implementatie (1-3 uur)


🔗Hier vind je de belangrijkste features uit de Mei Release 2024