Verzuimkoppeling met UWV

We hebben een directe koppeling met het UWV gerealiseerd, zodat vanuit de verzuimregistratie berichten naar het UWV verstuurd kunnen worden. C13350 | Feb 2024

Koppeling UWV

Via deze koppeling kunnen vanuit de verzuimregistratie de volgende berichten naar het UWV worden verstuurd:

  • Verzuim melden 
  • Herstel melden 
  • Langdurig verzuim melden (42e-weeksmelding)
  • Verzuim melden (eigenrisicodrager) 
  • WAZO-uitkering aanvragen (t.b.v. zwangerschaps- en aanvullend geboorteverlof); implementatie hiervan volgt later

Nieuwe velden en knoppen

In de externe datavalidatiesystemen setup zijn op de sneltab Digipoort twee instellingen toegevoegd: ‘Gebruik verzuimkoppeling UWV’ en ‘Afdeling t.b.v. verzuim’. Op de afdeling is voor deze koppeling het veld Telefoonnr. toegevoegd.

Op de actiebalk van de verzuimregistratie is de groep UWV toegevoegd, met per type bericht een knop. Via de knop 'UWV Digipoort log' kun je het logoverzicht van de verzonden berichten naar Digipoort openen, en is ook de 'Digipoort Log Status' beschikbaar.

In de verzuimregels (sneltab Verloop verzuim) is het veld 'UWV Digipoort status' toegevoegd, waarmee je ook kunt doorklikken naar het UWV Digipoort log.

Zie ook de Help:

UWV

UWV (knoppen op verzuimregistratie)

🔗Hier vind je de belangrijkste features uit de Februari Release 2024