Declaraties in batch aanmaken en indienen

In de declaratiemodule op de portal kun je nu eenvoudig declaraties voor meerdere dagen invoeren en ze met één handeling indienen vanuit het overzicht. C13265 | Nov 2023

In de declaratiemodule was het tot heden alleen mogelijk om één declaratie tegelijkertijd in te voeren of te kopiëren. Dit werkt goed voor declaraties met een uniek karakter, maar in geval van declaraties die vaker voorkomen (zoals woon-werkverkeer of thuiswerkvergoeding), neemt dit veel administratieve handelingen in beslag. Daarom is het met dit bouwpunt mogelijk gemaakt om een declaratie voor meerdere dagen in te kunnen voeren, en daarna vanuit het declaratieoverzicht met één handeling in te kunnen dienen. Hiertoe zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

  • In de declaratiewizard is in stap 1 een optie 'Herhalen op andere dagen' toegevoegd, die een gelijknamige optionele stap toevoegt aan de wizard.
  • In de stap 'Herhalen op andere dagen' kunnen handmatig meer datums worden toegevoegd of volgens een patroon gegenereerd worden.
  • Bij het gebruik van de wizard voor meerdere datums wordt een gekoppeld document aan elke declaratie toegevoegd.
  • In het declaratieoverzicht is een knop 'Alles inleveren' toegevoegd. Deze wordt zichtbaar als in het overzicht meerdere declaraties zijn met de initiële status. Zodoende kunnen in één handeling alle declaraties ingediend worden.


🔗 Hier vind je alle features uit de November Release 2023.