Backoffice Mysolution

Opleiding Contracten & Plaatsingen
Dinsdag 30 mei 2023

Voor: Users
Plaats: Mysolution, Houten 📍
Tijd: 13.00 uur - 16.30 uur (incl. verzorgde lunch voor de opleiding)
Prijs: €
299,-

De kandidaat is op gesprek geweest bij de klant en is aangenomen. De werknemer mag aan het werk. Welke zaken moet je precies regelen? Weten hoe deze processen precies verlopen, dan is dit dé opleiding voor jou.

Inschrijven

Mysolution Academy

Opleiding Contracten & Plaatsingen

Om ervoor te zorgen dat een werknemer correct uitbetaald wordt en de facturatie naar de klant ook goed verloopt, moet deze een contract en plaatsing krijgen. Tijdens deze opleiding leer je welke stappen er genomen moeten worden en welke verplichtingen er nodig zijn, zodat een kandidaat bij de klant aan het werk kan en zijn uren kan schrijven via de portal.


Inhoud van de opleiding

Gespecialiseerde oplossing Mysolution

Intake kandidaat Je kandidaat gaat aan de slag. Welke gegevens heb je allemaal nodig en waar leg je deze vast?

Chat-Overleg Mysolution

Arbeidshistorie Het kan zijn dat kandidaten een werkverleden hebben dat meegenomen moet worden voor het bepalen van contractfase of arbeidsomvang. Er wordt behandeld hoe deze historie vastgelegd moet worden.

Portal Mysolution

Aanmaken contract Wanneer een kandidaat aan het werk gaat, heeft hij een contract nodig. Er moet een arbeids-overeenkomst opgesteld worden die (digitaal) ondertekend moet worden en er zullen checks en controles uitgevoerd worden om ervoor te zorgen dat alles correct is.

document_check_icon

Controles en checklisten Voordat je kandidaat daadwerkelijk aan de slag kan, moeten er bepaalde controles uitgevoerd worden op basis van een checklist. Denk hierbij aan het overleggen van een geldig identiteitsbewijs.

Urenverwerking Mysolution

Contractfases en overgangen In welke contractfase gaat een kandidaat werken, moet hierbij rekening gehouden worden met de arbeidshistorie en wanneer gaat de volgende fase van start?

Plannen Mysolution

WAB Sinds 1 januari 2020 bepaalt de WAB of je een kandidaat een oproepovereenkomst geeft of dat je een vast aantal uren aanbiedt. Hoe leg je vast in Mysolution welke afspraken er gemaakt zijn en of er dus sprake is van een oproepovereenkomst of niet?

Verloning Mysolution

Aanmaken plaatsingen Een kandidaat gaat aan het werk bij een klant. Naast een contract is het daarom noodzakelijk om een plaatsing aan te maken. Zo weet je precies welk werk een kandidaat voor welke klant uitvoert.

Dashboards Mysolution

Leegloop Een kandidaat heeft nog wel een lopend contract, maar geen actieve plaatsing meer. Dit noemen we leegloop en dat kost geld. Een kandidaat moet immers wel uitbetaald worden, maar zolang deze niet werkt staan daar geen inkomsten tegenover. Hoe krijg je dit goed inzichtelijk om leegloop te voorkomen?

"Na het volgen van deze opleiding, ben je in staat om alle zaken rondom de start van een kandidaat tot en met
de plaatsing te regelen."


Opleiding Contracten & Plaatsingen

Mysolution Advanced

Beschikbare data: dinsdag 30 mei 2023

Voor: User

Plaats: Mysolution, Houten 📍

Tijd: 13.00 uur - 16.30 uur (incl. een verzorgde lunch na de opleiding)

Prijs: € 299,-

Trainingen - Frontoffice - Midoffice - Backoffice4-1